Hvordan forklarer man Rundetaarn?

Med sin karakteristiske Sneglegang er Rundetaarn et af de mest særprægede bygningsværker i Danmark, og man har kigget langt for at finde ud af, hvorfor det ser ud, præcis som det gør. Til de praktiske forklaringer føjer sig en hel række symbolske lag, som trækker på idéindhold fra alt fra oldtidens bygningsværker til bibelske beretninger – ja, det er ligefrem blevet foreslået, at Christian IV opførte Rundetaarn som svar på de ægyptiske obelisker, som pave Sixtus V rejste i Rom i 1580’erne.

Torsdag den 8. oktober 2020 kl. 19.00 er der mulighed for at høre både sandsynlige og mere fantastiske forklaringer på tårnets udseende, når cand.mag. Rasmus Agertoft, der er historisk konsulent i Rundetaarn og præstekone i Vindinge, holder foredrag om det gamle tårn, der i høj grad kan forstås i en religiøs kontekst.

Arrangementet kommer til forløbe en smule anderledes end annonceret. Foredraget holdes i konfirmandstuen ved Vindinge Præstegård, Bøjdenvej 116, og af coronahensyn er der desværre et begrænset antal pladser, som besættes efter først til mølle-princippet. Af samme årsag må den lovede ost og rødvin også vente til anden gang og erstattes af kaffe og chokolade.

Til gengæld lover foredragsholderen, at foredraget stadig krydres med nogle af de mange kendte og ukendte historier om tårnet og de mennesker af danmarkshistorisk betydning, der er kommet her, siden det stod færdigt i 1642.

Messe i fuldt middelalderskrud

Vindinge Kirkes historie er uløseligt knyttet til Skt. Matthæus eller Skt. Mads, der har givet navn til en helligkilde i sognet. Middelalderens kildemarked vækkes til live ved kirken lørdag den 17. august 2019, og også i kirken bliver fortiden levende.

For de morgenfriske begynder kildemarkedet allerede kl. 8.00 med en pilgrimsvandring fra Vindinge Kirke til helligkilden, og kl. 10.30 er der middelaldermesse for både pilgrimsvandrere og nytilkomne. Den rekonstruerede messe, der varer en halv times tid, er ikke en regulær gudstjeneste, men en smagsprøve på, hvordan stemningen og musikken kunne have været i Vindinge Kirke dengang i middelalderen.

Efter messen åbnes markedet officielt af borgmester Kenneth Muhs, og løjerne på engen bag kirken kan begynde. Også i løbet af dagen er kirken dog med, når man kl. 12.15 og 15.15 kan få en rundvisning og høre om forbindelsen mellem kirken og kilden.

Se det fulde program på www.sanktmads.dk

Foto: Simon Christensen.

Messe med middelalderrøgelse

Indtil reformationen blev der fejret katolske messer under Vindinge Kirkes hvælvinger. Lørdag den 18. august 2018 er der mulighed for at træde direkte ind i datiden, når der er middelaldermesse kl. 10.30 med hele udtrækket af bispeskrud, gregoriansk sang og naturligvis al den røgelse, der hører sig til. Kort sagt en smagsprøve på kirkeliv anno dazumal.

Messen holdes i anledning af årets Sankt Mads Kildemarked, som der er optakt til allerede kl. 8.00. Her er der pilgrimsvandring til Sankt Mads’ Kilde, som ligger i Vindinge Sogn og ifølge traditionen har været meget søgt i middelalderen. Turen er et tilbud til dem, der vil opleve det åndelige aspekt ved helligkilden kombineret med en vidunderlig naturoplevelse.

Efter middelaldermessen åbner selve markedet, hvor der er underholdning, boder og aktiviteter for børn og voksne. Pilgrimsvandring og messe er gratis, mens der er en lille entré til markedet. Læs mere om Sankt Mads Kildemarked.

70 år med kvindelige præster

Vindinge-Kullerup Pastorat har haft to, den nuværende inklusive, og kigger man sig omkring i provstiet, stiftet og landet, er kvindelige præster ikke noget særsyn.

Det var de imidlertid i 1948, da den fynske biskop Hans L. Øllgaard foretog den første ordination af kvinder til præsteembede i den danske folkekirke.

De 70 år fejres lørdag den 28. april 2018 med gudstjeneste, foredrag og samtale i og omkring Odense Domkirke, hvor ordinationen fandt sted. Alle er velkomne, det er gratis at deltage, og der er ikke behov for tilmelding.

Dagen begynder med gudstjeneste kl. 9.30 og fortsætter med et foredrag om den teologiske, kirkepolitiske og ligestillingspolitiske diskussion, der gik forud for ordinationen i 1948.

Herefter der der samtale mellem de to biskopper Marianne Christiansen fra Haderslev Stift og Marianne Gaarden fra Lolland-Falsters Stift om, hvordan kvinders adgang til præsteembedet har præget folkekirken og forholdet mellem kirke og samfund.

Endelig overvejer salmedigteren Lisbeth Smedegaard Andersen, om ordinationen af de kvindelige præster har betydet en ændring af ord, klang og teologi. Arrangementet slutter 12.45.

Læs mere her.

Reformationsgudstjeneste i Kullerup

Reformationsåret har allerede været i gang længe, men i Vindinge-Kullerup Pastorat er der stadig reformation for alle pengene.

Hvis man møder op i Vindinge Kirke fredag den 8. september 2017 kl. 16.15, kan man således høre om, hvilken indflydelse reformationen havde på kirkerummet og det religiøse liv, når historisk konsulent Rasmus Agertoft fortæller som led i en rundtur til fire østfynske kirker og Nyborg Slot. Billetterne til det samlede arrangement er udsolgt, men alle er velkomne i de enkelte kirker – også i Vindinge.

Skulle man have lyst til at opleve, hvordan en ægte reformationsgudstjeneste har taget sig ud, har man chancen tirsdag den 19. september 2017 kl. 19.00 i Kullerup Kirke. Her genskaber mandskvartetten Prins Gustav Ensemblet en gudstjeneste, som den så ud i 1569, året for den første officielle lutherske salmebog på dansk.

En af de væsentlige fornyelser, reformationen bragte med sig, var salmer sunget på modersmålet. Salmerne spiller da også en stor rolle i Prins Gustav Ensemblets reformationsgudstjeneste, der er rekonstrueret på baggrund af kildemateriale fra 1500-tallet.

Luther mente selv, at firstemmig sang var godt, og det er derfor helt i hans ånd, når flere af den genskabte gudstjenestes liturgiske led og salmer synges firstemmigt i satser fra tiden. Også gudstjenestens prædiken er Luthers egne ord i en forkortet og mundret dansk version.

Efter reformationsgudstjenesten i Kullerup Kirke fortsætter aftenen i Kullerup Forsamlingshus, hvor der kommer flere ord og toner ledsaget af ost og rødvin.

Prins Gustav Ensemblet består af Kresten-Erik Dahl, Anders Tangaa, Mikkel Vale og Rasmus Agertoft. Ensemblet har blandt andet sunget på Nationalmuseet, i Tivoli og på Den Sorte Diamant i København, på Nyborg Slot og i adskillige kirker rundt i landet.

Så er der marked!

Det er omdiskuteret, hvor meget helligkilderne egentlig fyldte i middelalderens religiøse liv, men det kan til gengæld ikke diskuteres, at der bliver gang i den, når samme middelalders Skt. Mads’ Kildemarked genopstår lørdag den 19. august 2017 lige uden for Vindinge Kirke. Den kirke, der formentlig skylder sin anseelige størrelse, at pilgrimme er valfartet til helligkilden i sognet.
 
For de morgenfriske begynder dagen da også netop med pilgrimsvandring til Sankt Mads’ Kilde kl. 7.30, hvorefter kirken danner rammen om en stemningsfuld middelaldermesse kl. 10.00. Komplet med hymner på latin og røgelseskar samt optog med biskop, præster, messedrenge, bønder og borgere, soldater og armbrøstskytter, adelige og lærde.

Efter gudstjenesten åbner borgmester Kenneth Muhs selve markedet, hvor der er et væld af børneaktiviteter, bueskydning, riddere, heste og boder samt jonglører, kampopvisninger og ikke mindst en speciel Skt. Mads Kildeøl.
 
Arrangørerne er Nyborg Slots Buelaug, Vindinge Landsbyråd, Riddertruppen De frie Lanser, Vindinge Menighedsråd og Armbrøstlauget. Læs mere på www.sanktmads.dk.

På rundtur i reformationen

Den danske reformation, der udsprang af Luthers 95 teser, som blev slået op på kirkedøren i Wittenberg for 500 år siden i år, nåede også til Østfyn. Ja, faktisk spillede Nyborg en stor rolle i historien om, hvordan Danmark med Christian III i spidsen blev et protestantisk kongerige.

I anledning af reformationsjubilæet og Kirkens Døgn i Fyens Stift indbyder kirkerne i Nyborg Provsti og Nyborg Slot til en historisk rundtur igennem reformationstidens store begivenheder og omvæltninger på Østfyn. Det sker fredag den 8. september 2017.

På rundturen til fire kirker vil historisk konsulent Rasmus Agertoft hvert sted fortælle lidt om kirkens historie og lave punktnedslag i reformationens store virkningshistorie, og efter Nyborg Vor Frue Kirke går vi til Nyborg Slot, hvor der er festmiddag i middelalderens skær og med middelalderens musik. Her vil museumsdirektør Erland Porsmose også fortælle om den dramatiske historie, der fandt sted under reformationen netop på Østfyn.

Dagen begynder kl. 14.00 med afgang fra Nyborg Vor Frue Kirke, og herefter går turen til Svindinge Kirke og Frørup Kirke, indtil den når til Vindinge Kirke kl. 16.15 og videre til Nyborg Vor Frue Kirke og Nyborg Slot. Arrangementet slutter kl. 21.00.

Billetter købes på www.visitnyborg.dk eller hos Bureauet Nyborg, Torvet i Nyborg, fra den 15. august 2017. Billetprisen er 200 kroner plus et ordregebyr på 5 kroner, som dækker middagen. Drikkevarer til middagen købes på slottet. Arrangementerne undervejs er gratis. Buskørsel er inkluderet i arrangementet. Hvis man ønsker kun at deltage i dele af programmet, må man selv arrangere kørsel. Sidste frist for tilmelding er fredag den 1. september 2017.

Seks myter om den danske reformation

De danske reformatorer talte henført om evangeliets lyse dag, som reformationen skulle bane vejen for. Alligevel er det efterhånden blevet så som så med klarheden, når det handler om, hvad reformationen egentlig indebar på en række væsentlige områder i og uden for kirken. I stedet florerer en række myter, som ikke altid holder vand.

Det er disse myter, der bliver underkastet et kritisk og veloplagt blik i foredraget Seks myter om den danske reformation torsdag den 27. april 2017 kl. 19.30. Det sker i konfirmandstuen ved Vindinge Kirke, Bøjdenvej 116, i anledning af Reformationsjubilæet 2017.

Fordraget holdes af Rasmus Agertoft, der er cand.mag., historisk konsulent og præstekone, og ledsages af eksempler fra fynske kirker samt af ost og rødvin.

Alle er velkomne!

Tag hul på Luther

I 2017 markeres markeres det over hele landet, at det er 500 år siden, reformationen begyndte, da Martin Luthers 95 teser om afladshandlen blev sat op på kirkedøren i Wittenberg.

Vindinge-Kullerup Pastorat tager hul på markeringen torsdag den 26. januar 2017 kl. 18.00 i konfirmandstuen ved Vindinge Præstegård, Bøjdenvej 116, hvor der er både Luther og lagkage på programmet.

Denne aften kan du nemlig se Eric Tills film Luther, der følger de dramatiske begivenheder i reformatorens liv og i verden omkring ham i reformationens spæde dage, før den blev gennemført i Danmark. Filmen, der har Joseph Fiennes i titelrollen, er fra 2003, varer to timer og er tilladt for børn over 12 år.

Inden filmen går i gang kl. ca. 18.45, er der fællesspisning i konfirmandstuen. Først spiser vi aftensmad, og bagefter er der lagkage til aftenkaffen og filmoplevelsen.

Spisningen er gratis, men af praktiske hensyn skal du tilmelde dig senest tirsdag den 24. januar 2017 hos sognepræsten.

Vi glæder os til at se dig!

martin-luther-i-joseph-fiennes-skikkelse

Helgener og æbleskiver

Der er endnu længe til raketter og kransekage, men kirkens nytår er lige om hjørnet, og det bliver også fejret med maner i Vindinge-Kullerup Pastorat.

Allerede dagen før 1. søndag i advent, som indleder det nye kirkeår, kan man tage forskud på glæderne. I løbet af efteråret er der blevet produceret engle i alle afskygninger, når store og små har mødtes i konfirmandstuen ved Vindinge Kirke til et af de mange engleværksteder. Lørdag den 26. november 2016 er det sidste chance, men så varer engleværkstedet også lige fra kl. 10.00 til kl. 14.00 og inkluderer sågar frokost, hvis man har lyst. Alle er velkomne, og det er ikke nødvendigt at tilmelde sig.

Søndag den 27. november 2016 går det virkelig løs. Dagen begynder i Kullerup Kirke med højmesse kl. 10.30, hvor Vindingekoret vil gøre gudstjenesten festlig med dejlig julemusik.

Herlighederne fortsætter i Vindinge Kirke kl. 14.00, hvor vi traditionen tro byder på æbleskiver og lidt historisk efter gudstjenesten. I år er gælder det helgener.

I århundreder spillede helgener en vigtig rolle for det religiøse liv i Vindinge Kirke, og troen på, at særlig hellige mænd og kvinder kunne hjælpe både levende og døde, satte markante aftryk på kirkerummet og dets inventar.

Med reformationen i 1536 ændredes opfattelsen af helgenerne, men mange af dem forblev i kirkerummet – og som optakt til reformationsjubilæet næste år vil kulturformidler, cand.mag. Rasmus Agertoft udpege de tilbageværende helgener og fortælle om deres betydning før reformationen, og hvad der skete med dem bagefter.

Vel mødt til det hele – og godt nytår!

skt-christoffer-med-jesusbarnet