Lyden af salmer

Salmesang er en umistelig del af den danske gudstjeneste og har været det siden reformationen.

De sidste par måneder har det imidlertid slået lidt sløjt til med at få salmelyden til at fylde hvælvingerne såvel i Vindinge Kirke som i resten af landets kirker. Det er trods alt ikke det samme at lytte og at nynne.

Men nu er der godt nyt for dem, der ynder fælles salmesang. Man må nu igen synge sammen, og det bliver derfor en slags repremiere, når der er højmesse på søndag den 25. april 2021 kl. 10.30 i Vindinge Kirke.

Det bliver endnu ikke en fuld gudstjeneste med nadver, men med hele tre salmer er vi lige ved at være der. Kom og vær med til at fylde hvælvingerne med “Nu ringer alle klokker mod sky”, “Tag det sorte kors fra graven” og “Hvad er det at møde den opstandne mester”. Kort sagt: med fælles salmelyd.

Tusind julelys

Julesøndag skulle der have været salmesangsgudstjeneste, men den er naturligvis aflyst.

Det skal dog ikke afholde hverken sognebørn eller andre interesserede i at synge med på en salme eller opleve julelys i kirkerummet – ja, faktisk så mange, at der godt kunne være tusind af dem.

Organist Frede Thorsen spiller for, sognepræst Kristina Løvenstrøm siger et par ord, præstefamiliens børn tænder lys – og du synger, hvis du vil.

Sankthansarrangement aflyst

Der var lagt i kakkelovnen til et imponerende sankthansbål ved åen bag Vindinge Kirke, til båltale, snobrød, grillmad og åafkølede bajere. Som traditionen foreskriver – og så i år på en lørdag!

Men desværre har vejret været lidt for godt, og selv om det drypper i disse dage, når der ikke at falde regn nok til, at afbrændingsforbuddet bliver ophævet i Nyborg Kommune.

Derfor har Vindinge Menighedsråd besluttet at aflyse hele arrangementet. Eller rettere udskyde det præcis et år. I kender datoen. Glædelig sankthans!

Babysalmesangen lyder om torsdagen

Når der er er babysalmesang i Vindinge-Kullerup Pastorat, plejer det at være om tirsdagen, som det også fremgår af den aktuelle udgave af kirkebladet.

Men tidspunktet skal også gerne passe babyernes mødre, og efter samråd med dem har organist Ágnes Most derfor besluttet at flytte efterårets babysalmesang til torsdag formiddag.

Det er stadigvæk kl. 10.00 i Vindinge Kirke. Første torsdag er den 15. september 2016.

En fængslende oplevelse

2. søndag i advent er der mulighed for at få en – ja, undskyld – fængslende oplevelse, når Fangekoret fra Vridsløselille gæster Vindinge-Kullerup Pastorat.

Fangekoret fra Vridsløselille Statsfængsel har eksisteret i 17 år, og i al den tid har de indsatte sunget hver eneste søndag i fængselskirken. For 10 år siden kastede de sig ud i at lave en cd, der fik megen medieomtale, og derefter blev der efterspørgsel efter Fangekoret også på den anden side af tremmerne.

De 22 korsangere kan ikke uden videre lukkes ud, så der er lang venteliste for at komme til at høre deres personlige numre. Og efter år på venteliste er det nu lykkedes at kunne byde dem velkommen til koncertgudstjeneste i Vindinge Kirke søndag den 7. december 2014.

Koret optræder med gospelsange, egne sange og fællessange og fortæller om korets virke og livet bag murene. Fangekoret ledes af fængselskirkens organist, Louise Adrian, der har fået flere priser for sit arbejde med koret.

Fangekoret fra Vridsløselille

Sankthans ved åen

Midsommerteltet er spændt ud over de danske sletter, og sankthans nærmer sig.

Derfor inviterer Vindinge Menighedsråd til sankthansaften mandag den 23. juni 2014. Det foregår ved åen bag Vindinge Kirke, hvor der traditionen tro vil være både grill, snobrød, sang og båltale – samt naturligvis et festblus af et bål.

Kl. 19 bliver der tændt op i grillen, hvor man kan tilberede sit medbragte kød og nyde alt godt fra den medbragte madkurv sammen med familie og venner. Man kan købe øl og vand, og der er gratis snobrød til børnene.

Kl. 20.45 er der båltale ved sognepræst Peter Ruge, og det bliver også til et par fællessange, inden bålet bliver tændt kl. 21.

Alle er velkomne. Glædelig sankthans!

1. søndag i advent med musik, krybbespil og ny kirkefolder

Det nye kirkeår begynder 1. søndag i advent, og i den anledning sker der lidt ekstra i forbindelse med gudstjenesterne i både Kullerup og Vindinge Kirke.

Ved gudstjenesten søndag den 1. december kl. 10.30 får Kullerup Kirke besøg af to dygtige musikere, der til sammen kalder sig Duolog. Navnet kan tolkes som en musikalsk samtale mellem to instrumenter – nemlig Torben Sminges trompet og Jens Krøgholts kontrabas.

Vi havde fornøjelsen at høre dem i Vinding Kirke i pinsen tidligere på året. Nu gæster de to musikalske herrer, der er henholdsvis musikproducer, orkesterleder og trompetist og kontrabassist i Odense Symfoniorkester, igen pastoratet – og de har lovet at tage julemusik med for at gøre gudstjenesten ekstra festlig.

De seneste par år er det blevet en tradition at fortælle om Vindinge Kirke, når det nye kirkeår går i gang 1. søndag i advent. I år er ingen undtagelse. Efter højmessen kl. 14.00, der i dagens anledning også byder på krybbespil med efterårets minikonfirmander, præsenteres en ny folder om kirken Og der er naturligvis – som det også er blevet en tradition – gløgg og æbleskiver til, når folderen præsenteres.

Kirkegængere og andre besøgende efterspørger fra tid til anden en forklaring på, hvorfor kirken ser ud, som den gør, og hvad historien er bag altertavlen, alle våbenskjoldene og det stråtækte hus på kirkegården.

For at give de besøgende svar på deres spørgsmål udgiver Vindinge Menighedsråd den opdaterede folder, der i korte tekster fortæller om udvalgte dele af kirken, dens inventar og dens nærmeste omgivelser.

Den nye folder hedder Velkommen i Vindinge Kirke, og den er beregnet til at blive brugt på stedet, så man kan få historien, mens man kigger på de ting, historien handler om. Det er noget helt andet end at sidde mageligt hjemme i sin lænestol, hvor man kan fordybe sig i alle detaljer uden at få sollys i øjnene. I kirken kan man derimod blive distraheret af hyggesnak og kirkekaffe, eller man skal stille sig på tå for at se detaljerne i kalkmaleriet helt deroppe.

Den nye folder, der er lavet af kulturformidler Rasmus Agertoft, tager højde for situationen og tilbyder som noget nyt let tilgængelige tekster inspireret af den svenske Ekarv-metode, der er udviklet til at skrive tekster til udstillinger, hvor de besøgende som ofte er i samme situation.

Velkommen i Vindinge Kirke kommer til at ligge i kirkens våbenhus, så alle interesserede kan tage et eksemplar og læse den på stedet – eller hjemme i lænestolen, hvis de har mere lyst til det …

Peter Ruge som barselsvikar

Søndag den 17. november 2013 indsættes Peter Ruge som vikarierende sognepræst i Vindinge-Kullerup Pastorat. Peter Ruge, der skal passe embedet, mens Kristina Løvenstrøm er på barsel, indsættes i Kullerup Kirke ved gudstjenesten kl. 9.15 og i Vindinge Kirke ved højmessen kl. 10.30.

Peter Ruge fortæller følgende om sig selv:

“Jeg er 60 år og har været præst siden 1980. De første år på Grønland – og derefter 20 år i et landsogn på Als. De seneste år har jeg arbejdet dels som selvstændig, dels som vikar – og senest i Billund.

Min kone arbejder med ledelse, og vi har fire børn, hvoraf én endnu er hjemmeboede og går i gymnasiet.

Som vikarpræst er jeg jo på den ene side en central aktør i sognet i den tid jeg er ansat, og på den anden side opfatter jeg mig som gæst med chance for at komme indenfor i det fællesskab, der trives omkring kirken.

Og som gæst har jeg stor fornøjelse af at se, hvor forskelligt kirkeliv kan leves fra sogn til sogn – og jeg får stillet en nysgerrighed, jeg ikke anede, jeg ejede, i de år, hvor jeg arbejdede i en fast stilling i det samme sogn og med de samme kendte mennesker. Så jeg glæder mig til at lære sogn og kirkeliv i Vindinge og Kullerup at kende i det kommende år.

Som vikar vil jeg imidlertid også gerne bidrage til det fælles liv med de kompetencer, interesser og erfaringer, jeg bringer med mig.

Jeg orienterer mig i forhold til en folkekirkelig midte og er på den ene side traditionsbevidst og på den anden side optaget af behovet for opdatering af den tradition for åndelig dannelse, som er kirkens egentlige opgave. Det gælder især de aspekter af åndelig dannelse, som bygger på indre opmærksomhed.

Derfor har jeg gennem mange år beskæftiget mig med bøn, meditation, retræte, pilgrimsvandring og lignende former for indre praksis, og jeg ser dette felt som en væsentlig mulighed for at bidrage til kirkens liv og vækst. I denne sammenhæng holder jeg også kurser og retræter, og jeg underviser på Præstehøjskolen i Løgumkloster.

Så jeg ser frem til et spændende år i Kullerup og Vindinge Sogne og håber på et godt arbejdsfællesskab med menighedsrådene og med de øvrige, der har kirkerne som arbejdsplads.”

I januar har sognebørn i Vindinge og Kullerup mulighed for at stifte bekendtskab med en af de retræter, som Peter Ruge fortæller om, i deres eget pastorat. Fra den 17. til den 19. januar 2014 holder han nemlig sammen med Helle Skøt retrætedage om centrerende bøn og hjertets opmærksomhed i og omkring Vindinge Kirke. Læs mere om dagenes indhold og tilmelding i pjecen Retrætedage i Vindinge (pdf).

Sognepræst Peter Ruge

Nyt liv i den gamle korsarm

Et samtalehjørne med bløde stole. Gardiner i hele murens højde, der kan skjule ekstra stole og skabe rum for små gudstjenester. Læsepladser for bogorme i krypten. Eller hvad med en vældig trappe med siddepladser på trinene og et kig ned i kirken?

22 arkitektstuderende har de seneste måneder lagt hovederne i blød for at komme med idéer til, hvordan man bedst kan bruge det store hvælvede rum bag prædikestolen i Vindinge Kirke, den såkaldte søndre korsarm. Korsarmen rummede engang Ulfeldt-slægtens gravkapel og kom senest til at stå tom, da 28 kister med medlemmer af Holck-slægten fra Holckenhavn for et par år siden blev begravet på kirkegården.

Det er Vindinge Menighedsråd, der har inviteret de studerende fra Arkitektskolen Aarhus og Kunstakademiets Arkitektskole i København til at komme med forslag til en kommende indretning af søndre korsarm på baggrund af menighedens ønsker. I begyndelsen af sommerferien lagde de studerende vejen forbi Vindinge for at måle op i det senmiddel-alderlige rum, og herefter har de udarbejdet deres forslag, nogle alene og nogle i grupper.

Menighedsrådet har netop med hjælp fra en arkitekt fra den kongelige bygningsinspektør udpeget tre vindere af idékonkurrencen. Vinderforslagene kan den næste tid ses i Vindinge Kirkes våbenhus.

Konkurrencen er blevet afviklet efter præcis de samme retningslinjer, som den slags konkurrencer afvikles efter i den professionelle verden, fortæller Knud Bjørn fra menighedsrådet, der er tovholder på projektet. En del af formålet med idékonkurrencen har nemlig også været at give arkitektstuderende mulighed for at prøve kræfter med en renoveringsopgave fra den virkelige verden.

Næste skridt bliver, at en arkitekt med forstand på kirker skal bearbejde de bedste idéer fra konkurrencen og komme med sit bud på, hvordan søndre korsarm skal indrettes. Og så skal der findes penge til at gennemføre projektet, forhåbentlig blandt andet fra fonde.

Det er svært at komme med en nøjagtig tidsplan for projektet, siger Knud Bjørn. Menighedsrådets foreløbige håb er, at søndre korsarm kan indvies i sin nye form i 2015.

Vinderforslag fra idékonkurrencen om søndre korsarm

Vindinge Kirke har fået sin egen hjemmeside

Så er den her: Vindinge Kirkes hjemmeside!

Her kan du læse, hvad du skal gøre, hvis du skal have dit barn døbt, hvis du skal konfirmeres, hvis du vil vide noget om kirkens historie, eller hvis du lige skal tjekke, hvornår der er gudstjeneste på søndag …

Kort sagt: et supplement til kirkebladet – og mere til!

Nogen vil sige: Så er den her endelig, Vindinge Kirkes hjemmeside. Det har været et længe næret ønske, at den skulle gå i luften, og der har været forskellige forhindringer på vejen. Sådan er den slags. Men fra i dag er vi stolte af at kunne meddele, at hjemmesiden er klar og kan ses overalt fra Holsmose til Tokyo på http://www.vindingekirke.dk.

God fornøjelse!