Kalender

Hvis der ikke står andet, varetages gudstjenesten af sognepræst Kristina Løvenstrøm

Søndag den 10. januar
Kort gudstjeneste uden salmesang kl. 10.30

Søndag den 17. januar
Kort gudstjeneste uden salmesang kl. 10.30

Søndag den 24. januar
Gudstjeneste kl. 9.15 ved Louise Schousboe fra Aunslev-Bovense-Hjulby Pastorat

Tirsdag den 26. januar
Møde i Vindinge Menighedsråd
Konfirmandstuen ved Vindinge Præstegård, Bøjdenvej 116, kl. 19.00

Søndag den 31. januar
Højmesse kl. 10.30

Onsdag den 3. februar
Plejehjemsgudstjeneste
Vindinge Landsbycenter kl. 10.00

Søndag den 7. februar
Højmesse kl. 10.30

Søndag den 14. februar
Fastelavnsgudstjeneste kl. 11.00 med efterfølgende tøndeslagning
ved Louise Schousboe fra Aunslev-Bovense-Hjulby Pastorat

Søndag den 21. februar
Gudstjeneste kl. 9.15 ved Louise Schousboe fra Aunslev-Bovense-Hjulby Pastorat

Tirsdag den 23. februar
Møde i Vindinge Menighedsråd
Konfirmandstuen ved Vindinge Præstegård, Bøjdenvej 116, kl. 19.00

Søndag den 28. februar
Højmesse kl. 10.30

Søndag den 7. marts
Højmesse kl. 10.30