Kalender

Hvis der ikke står andet, varetages gudstjenesten af sognepræst Kristina Løvenstrøm

Søndag den 23. januar
Gudstjeneste kl. 9.30 ved Louise Schousboe fra Aunslev-Bovense-Hjulby Pastorat

Tirsdag den 25. januar
Møde i Vindinge Menighedsråd
Konfirmandstuen ved Vindinge Præstegård, Bøjdenvej 116, kl. 9.00

Søndag den 30. januar
Aftengudstjeneste kl. 19.00

Onsdag den 2. februar
Plejehjemsgudstjeneste
Vindinge Landsbycenter kl. 10.00

Søndag den 6. februar
Højmesse kl. 10.30 med efterfølgende kirkekaffe

Onsdag den 9. februar
Sangaften med sange den nye Højskolesangbog
Konfirmandstuen ved Vindinge Præstegård, Bøjdenvej 116, kl. 19.00

Søndag den 13. februar
Gudstjeneste kl. 9.30 ved Louise Schousboe fra Aunslev-Bovense-Hjulby Pastorat

Søndag den 20. februar
Gudstjeneste kl. 9.30 ved Louise Schousboe fra Aunslev-Bovense-Hjulby Pastorat

Tirsdag den 22. februar
Møde i Vindinge Menighedsråd
Konfirmandstuen ved Vindinge Præstegård, Bøjdenvej 116, kl. 9.00

Søndag den 27. februar
Fastelavnsgudstjeneste kl. 11.00 med efterfølgende tøndeslagning

Søndag den 6. marts
Højmesse kl. 10.30