Fødsel og navngivning

Fødsel
Senest 14 hverdage efter at dit barn er blevet født, skal fødslen registreres, så barnet kan få en fødselsattest og et CPR-nummer.

Hvis der har medvirket en jordemoder ved fødslen, foretager jordemoderen fødsels-anmeldelsen. Hvis der ikke har medvirket en jordemoder ved fødslen, er det forældrenes ansvar at anmelde fødslen.

Hvis I ikke er gift med hinanden og sammen ønsker at varetage omsorgen og ansvaret for barnet, skal I sende en omsorgs- og ansvarserklæring senest 14 hverdage efter barnets fødsel. Faderskabet bliver derved fastslået, og I får fælles forældremyndighed over jeres barn. Erklæringen skal sendes elektronisk med digital signatur.

Navngivning
Et barn skal have et navn senest seks måneder efter fødslen. Hvis barnet bliver døbt senest seks måneder efter fødslen, kan navngivningen finde sted ved dåben. Læs mere om dåb.

Hvis I ikke ønsker, at barnet skal døbes, kan I ansøge om navngivning elektronisk med digital signatur. Ansøgningen skal sendes til det sogn, hvor moderen bor – også selv om ingen af jer er medlem af folkekirken. Når navngivningen er på plads, modtager forældrene en fødsels- og navneattest.

Jens eller Balthazar, Farina eller Heidi? Se listen over godkendte fornavne.

Reklamer