Konfirmation

Konfirmation er Guds bekræftelse på det løfte, han har givet i dåben.

Konfirmationsforberedelsen har til formål at danne grundlag for den kommende konfirmands personlige dannelse på det religiøse område. Den skal gerne give dig inspiration til at tænke over livets store spørgsmål. Den kan være med til at modne dig, så du nemmere finder de svar, som du kan navigere efter i dit liv.

Du får styrket dit kendskab til det kristne trosgrundlag gennem samtale og diskussion med præsten og de andre på holdet. I løbet af forberedelsen får du mulighed for at opleve folkekirkens gudstjeneste, dens salmer og ritualer samt ikke mindst de bibelske tekster både i et historisk og et moderne perspektiv.

Læs, hvad der skal til, for at du kan blive konfirmeret, her.

Konfirmationsforberedelse og konfirmation
Undervisningen ligger uden for skoletiden. Den vil primært ligge lørdag og søndag, men også enkelte eftermiddags- og aftentimer bliver taget i brug. Du skal regne med undervisning cirka 1 gang i måneden i perioden oktober til april. Det er obligatorisk at deltage i alle timerne og et krav for at blive konfirmeret. På det første forældremøde får I en plan over undervisningen. Har du brug for at få datoerne inden opstart, kontakt da sognepræst Kristina Løvenstrøm efter skolernes sommerferie, hvor datoerne ligger klar.

Konfirmationsforberedelsen er for alle kommende konfirmander bosat i Vindinge Sogn og foregår i konfirmandstuen ved Vindinge Kirke, Bøjdenvej 116, 5800 Nyborg. Konfirmationen i Vindinge Kirke ligger fast anden søndag i maj.

Hvis du som kommende konfirmand forsømmer forberedelsen eller ikke følger de anvisninger, som præsten i øvrigt giver, kan hun afvise dig fra forberedelsen og dermed fra konfirmationen.

Tilmelding
Klik her for at tilmelde dit barn til konfirmationsforberedelse og konfirmation med NemID. Ved fælles forældremyndighed skal begge forældre give samtykke til tilmeldingen. Tilmeldingsfristen i Vindinge Sogn er den 1. september året før konfirmationen. Hvis du ønsker at tilmelde dit barn senere eller har brug for hjælp, så kontakt sognepræst Kristina Løvenstrøm.

Hvorfor ligger undervisningen, som den gør?
I Vindinge har konfirmandforberedelsen igennem mange år ligget fast på 7. klassetrin hver torsdag morgen fra september til konfirmationen i maj.

Igennem de seneste år har det dog vist sig at blive mere og mere kompliceret at samle alle de unge mennesker, der ønsker at blive konfirmeret i vores kirker, på dette tidspunkt. Det skyldes primært de mange forskellige skoler, som eleverne kommer fra. Skolerne er ikke underlagt fælles regler for undervisningstid og frihed til konfirmandforberedelse. Desuden hænger den offentlige transport mellem skole og kirke ikke nødvendigvis sammen.

Vi har overvejet, hvordan vi kan hjælpe til, sådan at alle de, der ønsker det, og som bor i Vindinge Sogn, kan blive både undervist og konfirmeret her. I de seneste år har vi kørt et forsøg med undervisning uden for skoletiden.

Dette har vist sig at løse stort set alle de problemer, som både præst og elever ellers er stødt ind i i forhold til morgenundervisningen torsdag, og derfor har vi valgt at flytte undervisningen, så den fremover vil ligge uden for skoletiden. Timeantallet vil være det samme som hidtil.

Har du brug for at vide mere om forholdene, er du eget velkommen til at kontakte sognepræst Kristina Løvenstrøm.