Menighedsrådet

Vindinge Menighedsråd består af Knud Bjørn, Torben Kragh Jensen, Benny Bertelsen, Dorte Jeppesen, Kurt Mortensen, Yvonne Ploug og Ulla Østerlund samt sognepræst Kristina Løvenstrøm. Stedfortrædere er Pernille Munck og Jens Peter Nielsen.

Menighedsrådet er konstitueret således:

Formand: Knud Bjørn
Næstformand: Torben Kragh Jensen
Kirkeværge: Benny Bertelsen
Kasserer: Kurt Mortensen
Sekretær: Torben Kragh Jensen
Kontaktperson: Dorte Jeppesen
Formand for aktivitetsudvalget: Yvonne Ploug
Formand for præstegårdsudvalget og bygningskyndig: Knud Bjørn
Formand for det stående udvalg: Kurt Mortensen

I 2021 ligger menighedsrådsmøderne den 26. januar, den 23. februar, den 23. marts, den 27. april, den 25. maj, den 25. juni, den 24. august, den 28. september, den 26. oktober og den 23. november, alle dage kl. 10.00 undtagen den 25. juni, hvor mødet er kl. 16.00.

Du kan også se i kalenderen, hvornår menighedsrådet holder møde. Menighedsrådets møder er offentlige. Op til et menighedsrådsmøde kan du her på siden læse indkaldelsen til mødet.

VINDINGE MENIGHEDSRÅD
INDKALDELSE TIL MENIGHEDSRÅDSMØDE
28.09.2021 kl. 9 I SOGNEHUSET

ALTSÅ KL. 9

Ordstyrer: Ulla
Dagsorden:

Vi starter med en sang. Ordstyreren finder en.

1. Fremlæggelse af protokol samt godkendelse af dagsorden
2. Orientering v. formanden.
3. Orientering v. regnskabsføreren. Vi skal:
– gennemgå og underskrive revisionsprotokollat af regnskab 2020 (vedlagt)
– gennemgå og godkende revisors påtegning af regnskab 2020 (vedlagt)
– gennemgå og godkende revisors Tiltrædelsesprotokol for regnskab 2020 (vedlagt)
– gennemgå og godkende ændret Budget 2022 ( kladde er vedlagt – vil blive vist på skærmen ifm. gennemgangen)
4. Orientering v. præsten.
5. Orientering v. personalerepræsentanten. Herunder fremlæggelse af pjece vedr. vielser.
6. Orientering v. udvalgene
• Kirkeværge. Herunder fremlæggelse af forslag til kirkegårdsvedtægt til godkendelse (se bilag) samt forslag til anlæg af SØ hjørnet af kirkegården.
Forslag om beplantning foran gravsteder, da der er problemer med taksplanter.
Plan for tilplantning af præstemarken og budget.
• Stående udvalg
• Kontaktperson
• Aktivitets- og bladudvalg
• Præstegårdsudvalg
• Studietursudvalget. Oplæg til seminar for ansatte og MR m.h.p. forventningsafstemning vedr. det kirkelige arbejde.
7. Eventuelt og næste møde. Aftale om mødedatoer for 2022. (HUSK KALENDER)

Vi slutter mødet med en sang. Ordstyreren finder en.

Efter mødet serveres der en let frokost.

Venlig hilsen
Torben Kragh Jensen

Her på siden kan du også læse referater af tidligere møder:

2021
Læs referater af møder i Vindinge Menighedsråd 2021

2020
Referat af konstituerende møde i Vindinge Menighedsråd den 24. november 2020 (pdf)

Referat af møde i Vindinge Menighedsråd den 24. november 2020 (pdf)

Referat af møde i Vindinge Menighedsråd den 27. oktober 2020 (pdf)

Referat af møde i Vindinge Menighedsråd den 16. september 2020 (pdf)

Referat af møde i Vindinge Menighedsråd den 25. august 2020 (pdf)

Referat af møde i Vindinge Menighedsråd den 26. juni 2020 (pdf) med bilag vedr. skovrejsning (pdf) og bilag vedr. nyt tag på præstegården (pdf)

Referat af møde i Vindinge Menighedsråd den 9. juni 2020 (pdf)

Referat af orienteringsmøde om Vindinge Menighedsråd den 9. juni 2020 (pdf)

Referat af møde i Vindinge Menighedsråd den 26. maj 2020 (pdf)

Referat af møde i Vindinge Menighedsråd den 26. februar 2020 (pdf)

Referat af møde i Vindinge Menighedsråd den 28. januar 2020 (pdf)

2019
Referat af møde i Vindinge Menighedsråd den 26. november 2019 (pdf)

Referat af konstituerende møde i Vindinge Menighedsråd den 26. november 2019 (pdf)

Referat af møde i Vindinge Menighedsråd den 26. november 2019

Referat af møde i Vindinge Menighedsråd den 22. oktober 2019 (pdf)

Referat af møde i Vindinge Menighedsråd den 24. september 2019 (pdf)

Referat af møde i Vindinge Menighedsråd den 21. august 2019 (pdf)

Referat af møde i Vindinge Menighedsråd den 21. juni 2019 (pdf)

Referat af møde i Vindinge Menighedsråd den 28. maj 2019 (pdf)

Referat af møde i Vindinge Menighedsråd den 23. april 2019 (pdf)

Referat af møde i Vindinge Menighedsråd den 26. marts 2019 (pdf)

Referat af møde i Vindinge Menighedsråd den 26. februar 2019 (pdf)

Referat af møde i Vindinge Menighedsråd den 22. januar 2019 (pdf)

2018
Referat af konstituerende møde i Vindinge Menighedsråd den 13. november 2018 (pdf)

Referat af møde i Vindinge Menighedsråd den 13. november 2018 (pdf)

Referat af møde i Vindinge Menighedsråd den 24. oktober 2018 (pdf)

Referat af møde i Vindinge Menighedsråd den 18. september 2018 (pdf)

Referat af møde i Vindinge Menighedsråd den 21. august 2018 (pdf)

Referat af møde i Vindinge Menighedsråd den 22. juni 2018 (pdf)

Referat af møde i Vindinge Menighedsråd den 24. maj 2018 (pdf)

Referat af møde i Vindinge Menighedsråd den 18. april 2018 (pdf)

Referat af møde i Vindinge Menighedsråd den 20. marts 2018 (pdf)

Referat af møde i Vindinge Menighedsråd den 21. februar 2018 (pdf)

Referat af møde i Vindinge Menighedsråd den 23. januar 2018 (pdf)

2017
Referat af møde i Vindinge Menighedsråd den 22. november 2017 (pdf)

Referat af konstituerende møde i Vindinge Menighedsråd den 22. november 2017 (pdf)

Referat af møde i Vindinge Menighedsråd den 25. oktober 2017 (pdf)

Referat af møde i Vindinge Menighedsråd den 20. september 2017 (pdf)

Referat af møde i Vindinge Menighedsråd den 23. august 2017 (pdf)

Referat af møde i Vindinge Menighedsråd den 16. juni 2017 (pdf)

Referat af møde i Vindinge Menighedsråd den 23. maj 2017 (pdf)

Referat af møde i Vindinge Menighedsråd den 20. april 2017 (pdf)

Referat af møde i Vindinge Menighedsråd den 22. marts 2017 (pdf)

Referat af møde i Vindinge Menighedsråd den 21. februar 2017 (pdf)

Referat af møde i Vindinge Menighedsråd den 19. januar 2017 (pdf)

2016
Referat af konstituerende møde i Vindinge Menighedsråd den 23. november 2016 (pdf)

Referat af møde i Vindinge Menighedsråd den 23. november 2016 (pdf)

Referat af møde i Vindinge Menighedsråd den 27. oktober 2016 (pdf)

Referat af møde i Vindinge Menighedsråd den 21. september 2016 (pdf)

Referat af orienterings- og opstillingsmøde i Vindinge Menighedsråd den 13. september 2016 (pdf)

Referat af møde i Vindinge Menighedsråd den 23. august 2016 (pdf)

Referat af møde i Vindinge Menighedsråd den 17. juni 2016 (pdf)

Referat af møde i Vindinge Menighedsråd den 26. maj 2016 (pdf)

Referat af møde i Vindinge Menighedsråd den 27. april 2016 (pdf)

Referat af møde i Vindinge Menighedsråd den 29. marts 2016 (pdf)

Referat af møde i Vindinge Menighedsråd den 22. februar 2016 (pdf)

Referat af møde i Vindinge Menighedsråd den 13. januar 2016 (pdf)

2015
Referat af møde i Vindinge Menighedsråd den 10. december 2015 (pdf)

Referat af møde i Vindinge Menighedsråd den 3. november 2015 (pdf)

Referat af konstituerende møde i Vindinge Menighedsråd den 3. november 2015 (pdf)

Referat af møde i Vindinge Menighedsråd den 30. september 2015 (pdf)

Referat af møde i Vindinge Menighedsråd den 20. august 2015 (pdf)

Referat af møde i Vindinge Menighedsråd den 26. juni 2015 (pdf)

Referat af møde i Vindinge Menighedsråd den 13. maj 2015 (pdf)

Referat af møde i Vindinge Menighedsråd den 7. april 2015 (pdf)

Referat af møde i Vindinge Menighedsråd den 11. marts 2015 (pdf)

Referat af møde i Vindinge Menighedsråd den 18. februar 2015 (pdf)

Referat af møde i Vindinge Menighedsråd den 21. januar 2015 (pdf)

2014
Referat af møde i Vindinge Menighedsråd den 19. november 2014 (pdf)

Referat af konstituerende møde i Vindinge Menighedsråd den 19. november 2014 (pdf)

Referat af møde i Vindinge Menighedsråd den 28. oktober 2014 (pdf)

Referat af møde i Vindinge Menighedsråd den 23. september 2014 (pdf)

Referat af møde i Vindinge Menighedsråd den 26. august 2014 (pdf)

Referat af møde i Vindinge Menighedsråd den 20. juni 2014 (pdf)

Referat af møde i Vindinge Menighedsråd den 6. maj 2014 (pdf)

Referat af møde i Vindinge Menighedsråd den 16. april 2014 (pdf)

Referat af møde i Vindinge Menighedsråd den 11. marts 2014 (pdf)

Referat af møde i Vindinge Menighedsråd den 5. februar 2014 (pdf)

Referat af sognedag den 1. februar 2014 (pdf)

Referat af møde i Vindinge Menighedsråd den 8. januar 2014 (pdf)

2013
Referat af konstituerende møde i Vindinge Menighedsråd den 6. november 2013 (pdf)

Referat af møde i Vindinge Menighedsråd den 6. november 2013 (pdf)

Referat af møde i Vindinge Menighedsråd den 2. oktober 2013 (pdf)

Referat af møde i Vindinge Menighedsråd den 11. september 2013 (pdf)

Referat af møde i Vindinge Menighedsråd den 6. august 2013 (pdf)

Referat af møde i Vindinge Menighedsråd den 21. juni 2013 (pdf)

Referat af møde i Vindinge Menighedsråd den 8. maj 2013 (pdf)

Referat af møde i Vindinge Menighedsråd den 3. april 2013 (pdf)

Referat af møde i Vindinge Menighedsråd den 27. februar 2013 (pdf)

Referat af møde i Vindinge Menighedsråd den 23. januar 2013 (pdf)

2012
Referat af konstituerende møde i Vindinge Menighedsråd den 22. november 2012 (pdf)