Ildtæger

Ud over de store kulturhistoriske værdier i og omkring Vindinge Kirke kan stedet også byde på en enestående naturseværdighed, nemlig en sjælden sort og rød bille, som hedder en ildtæge, men populært er kendt som en dødningehovedbille.

Ildtægerne har tidligere kun været registreret øst for Storebælt, men for nogle år siden fandt en biologistuderende ud af, at det var ildtæger, der fandtes omkring Vindinge Kirke. Området er dermed deres eneste registrerede levested vest for Storebælt.

Efter at det gamle lindetræ på præstegårdens gårdsplads blev fældet, er det fortrinsvis på kirkegården, man kan møde de små dyr. Noget af deres eneste føde er nemlig frugterne fra lindetræer, som vokser her. Nogle ildtæger forvilder sig dog længere bort. Et enkelt eksemplar er således antruffet på en af træfigurerne i kirkens kor.