Skt. Mads

Vindinge Kirke kan formentlig blandt andet takke en helgen, der lokalt kaldes Skt. Mads, for sin anselige størrelse.

Få kilometer fra kirken, på sydsiden af Holckenhavn Fjord, findes en kilde, hvis vand angiveligt blev tillagt undergørende kræfter. Derfor hed det sig, at syge og vanføre – og sikkert også raske, for så var man på den sikre side – valfartede til kilden for enten at drikke eller vaske sig i vandet. Kilden springer i øvrigt stadig, og vandet smager glimrende.

Kildevandet blev anset for at være mest virksomt på bestemte aftener. Sankthansaften var således en af de helt store dage for kilderejserne, der også kunne gå til den mere kendte Regisse Kilde ved Frørup.

Forfynskning
Skt. Mads’ Kilde blev desuden besøgt aftenen før den 21. september, der er Skt. Mads’ helgendag. Og netop den dato giver os et fif om, hvem Skt. Mads egentlig er. Den 21. september er nemlig helgendag for evangelisten Matthæus, for Mads er simpelthen en forfynskning af navnet på disciplen og evangelisten.

Den forfynskede Matthæus er dog tilsyneladende blevet regnet for en ægte lokal helgen. Der skal således engang have været en tavle uden for kirken, hvor en plattysk inskription forkyndte, at her blev Skt. Matthæus stukket ihjel foran alteret. Muligvis er disciplen Matthias også blevet blandet ind i forståelsen af den lokale helgen.

Skt. Mads’ Kapel
De pilgrimme, der opsøgte kilden, skulle naturligvis også til gudstjeneste for at takke for helbredelsen eller give Skt. Mads en gave, så han kunne hjælpe helbredelsen på vej. Den traditionelle antagelse er, at det var for at få plads til alle disse valfartende, at den nuværende kirke blev bygget midt i 1300-tallet, sikkert i høj grad for de penge, pilgrimmene spyttede i kirkebøssen.

Senere blev kirkens korsarme tilføjet. Den nordre korsarm kaldes Skt. Mads’ Kapel og indeholder flere træskærerarbejder fra Claus Bergs værksted i Odense, blandt andet en figur, der skal forestille Matthæus, og som formentlig engang har stået på et katolsk sidealter for helgenen. Figurer af Skt. Mads – det vel sige af Matthæus eller Matthias – kan også ses på kirkens to malmstager.

På gavlen af Skt. Mads’ Kapel sidder der en middelalderlig gravsten indmuret, som ifølge en præsteindberetning fra 1623 skulle være pavens samtykke til opførelsen af kapellet. Det er netop i denne præsteindberetning, at kilden nævnes for første gang, hvilket er helt typisk for de danske helligkilder, der ser ud til at have vundet i popularitet efter reformationen.

Selv om der tales om Skt. Mads’ Kapel, er der noget, der tyder på, at der er fundet en forveksling af helgenerne sted, således at det ikke bare var kapellet, men hele kirken, der oprindelig var indviet til Skt. Mads. Hvis det er rigtigt, kan det altså være kirkens værnehelgen, der har givet navn til kilden, ikke kildens helgen, der har givet navn til en del af kirken.

Marked på kirkegården
Der blev tidligere holdt et årligt Skt. Mads-marked på Vindinge Kirkegård, hvor pilgrimmene kunne købe løs for de penge, de ikke havde foræret helgenen.

Markedet blev senere flyttet til Nyborg på linje med flere andre lokale markeder, der omkring 1550 blev flyttet til deres respektive købstæder. For nylig er det blevet genoptaget på marken nord for kirken.

Andre forklaringer
Det er besnærende at tillægge kulten omkring Skt. Mads æren for Vindinge Kirkes anselige størrelse. Formentlig er der dog også andre forklaringer.

Vindinge Kirke var fra i hvert fald 1420 og frem til 1616 begravelseskirke for adelsslægten Ulfeldt, der ejede det senere Holckenhavn. Det er sandsynligt, at medlemmer af slægten har stiftet sjælemesser for deres afdøde slægtninge for at hjælpe dem hurtigere gennem skærsilden, og pengene herfra kan have medvirket til kirkens rigdom. Ingen kilder til eventuelle sjælemesser for slægten har dog tilsyneladende overlevet – lige så lidt, i øvrigt, som kilder til den religiøse praksis ved Skt. Mads’ Kilde.