Fortid og fremtid i søndre korsarm

For tre år siden blev Det Holckske Kapel i Vindinge Kirke nedlagt som gravkapel, og lige siden er der blevet tænkt tanker om, hvad den søndre korsarm, der tidligere rummede gravkapellet, skal bruges til.

Nu er processen nået så langt, at Vindinge Menighedsråd gerne vil præsentere sine planer for det tomme middelalderrum. Det sker søndag den 30. november 2014 eller 1. søndag i advent, hvor der er tradition for at fortælle om kirkens historie.

I år er ingen undtagelse. Efter højmessen kl. 14 byder menighedsrådet på gløgg og æbleskiver, og inden Torben Kragh Jensen fra menighedsrådet gennemgår planerne for rummet, fortæller kulturformidler Rasmus Agertoft om, hvordan der én gang tidligere er blevet nedlagt et gravkapel i søndre korsarm. Det skete, da adelsmanden Jacob Ulfeldt i 1616 bragte sine forfædres kister til Kværndrup Kirke.

Kan man ikke vente så længe på det nye kirkeårs første gudstjeneste, er der også lejlighed til at deltage i gudstjenesten kl. 10.30 i Kullerup Kirke, som efterfølges af kirkekaffe i våbenhuset.

Fra Jacob Ulfeldts og Birgitte Brockenhuus' gravsten i Kværndrup Kirke

Idéer til korsarm søges

Først var det medlemmer af adelsslægten Ulfeldt, der lå der. Siden blev den brugt til begravelse af nogle af præstegårdens beboere. Og fra slutningen af 1600-tallet til august sidste år var søndre korsarm i Vindinge Kirke gravkapel for medlemmer af slægten Holck fra herregården Holckenhavn.

I dag står det store, hvælvede rum bag renæssancegitret tomt, og der er frit slag for idéer til dets fremtidige anvendelse.

Søndag den 7. oktober 2012 kan man efter gudstjenesten kl. 10.30 se nærmere på rummet og krypten under det. Derefter inviterer Vindinge Menighedsråd på en let anretning i konfirmandstuen, og så vil rådet gerne høre menighedens forslag til, hvad rummet kan bruges til.

Det er en sjælden mulighed for at være med til at præge så mange middelalderlige kvadratmeter, så kom og vær med i processen.

Kirkeåret begynder i nyrenoveret kirke

Så er den (næsten) færdig, Vindinge Kirke, der ligger på sit højdedrag og stråler, som den må have gjort, da dens røde mure for første gang blev kalket hvide, og da de røde tagsten for første gang blev skiftet ud med de nuværende blåsorte. Og kamtakker og småspir står lige så knivskarpt mod himlen, som de må have gjort, da de første gang blev muret op.

Kirken har siden først på sommeren været igennem en større udvendig renovering. Murværket er blevet gået efter i sømmene, murankrene er blevet gennemgået et for et, og i den imponerende tagkonstruktion er dårligt træ blevet skiftet ud med nyt.

Derudover har adskillige tusinde nye håndstrøgne tagsten fundet vej til taget, der nu har det herligste farvespil, og murene på både kirke og kirkelade er blevet kalket kridhvide. Ja, selv uret på tårnets sydside har fået den helt store tur …

Alt det er der mulighed for at kaste et nærmere blik på i forbindelse med højmessen 1. søndag i advent, der meget passende markerer kirkeårets begyndelse.

Efter gudstjenesten vil kyndige folk udpege detaljer i renoveringen og fortælle om arbejdet. Samtidig vil der være mulighed for at kigge indenfor i kirkens søndre korsarm, der indtil for få måneder siden rummede Holck-slægtens gravkapel, og som normalt er aflåst.

Gudstjenesten med efterfølgende gløgg, æbleskiver og fremvisning er den 27. november 2011 kl. 10.30. Vel mødt!