Dem, vi mindes

Det er allehelgen, og søndag den 3. november kl. 19 mindes vi traditionen tro de mennesker, der er gået bort i Vindinge og Kullerup Sogne i det forgangne år.

Vi holder en smuk og højtidelig aftengudstjeneste – i år i fællesskab og i Vindinge Kirke – med musik, som er skrevet specielt til allehelgen.

Salmedigteren Iben Krogsdals smukke tekster danner grundlag for Frederik Magles meditative, enkle og nutidige musik, som opføres af Nyborg Motetkor og organist Ágnes Most.

Liturg ved gudstjenesten er sognepræst Louise Schousboe fra Aunslev-Bovense Pastorat.

Når mennesket vil forklare sig selv

Når mennesker i dag forsøger at forklare deres eget liv, er psyken kommet mere i fokus end for bare nogle få generationer siden. Men hvad er der så blevet af Gud? Er der stadig plads til ham?

Iben Krogsdal, der er forfatter, salmedigter og ph.d. i religionsvidenskab, har bedt 40 danskere fortælle deres livshistorie. De 40 historier tegner tilsammen billedet af en mental udvikling hos den helt almindelige dansker.

Vores opmærksomhed er blevet rettet mere og mere indad, og troen på Guds uransagelige veje er blevet afløst af selvransagelse. Men hvad betyder det, at vi i dag lever i en psykologiseret verden, hvor livet i stigende grad bliver forklaret ud fra det enkelte menneske selv? Og hvor er religionen forsvundet hen?

På baggrund af bogen ”De måske kristne”, der udkom tidligere på året, tager Iben Krogsdal pulsen på danskernes tro anno 2012 i et tankevækkende foredrag om forandringer i livstolkninger blandt almindelige danskere.

Det sker onsdag den 5. september kl. 19.00 i konfirmandstuen ved Vindinge Kirke, Bøjdenvej 116. Der er gratis adgang, og alle er meget velkomne.