Tusind julelys

Julesøndag skulle der have været salmesangsgudstjeneste, men den er naturligvis aflyst.

Det skal dog ikke afholde hverken sognebørn eller andre interesserede i at synge med på en salme eller opleve julelys i kirkerummet – ja, faktisk så mange, at der godt kunne være tusind af dem.

Organist Frede Thorsen spiller for, sognepræst Kristina Løvenstrøm siger et par ord, præstefamiliens børn tænder lys – og du synger, hvis du vil.

Farvel til Peter Ruge

Siden november sidste år har Peter Ruge været vikar for sognepræst Kristina Løvenstrøm, der har været på barsel med sin tredje søn.

Nu er den lille imidlertid blevet så stor, at Kristina Løvenstrøm kan vende tilbage til embedet, og det betyder samtidig, at Vindinge-Kullerup Pastorat må tage afsked med Peter Ruge.

Det sker ved to afskedsgudstjenester søndag den 12. oktober 2014, først i Kullerup Kirke kl. 9.15 og derefter i Vindinge Kirke kl. 10.30.

Efter gudstjenesten i Vindinge er der mulighed for at sige ordentligt farvel til Peter Ruge ved en sammenkomst i konfirmandstuen, hvor alle er velkomne.

Aftenåbent i Guds hus

Søndag den 10. marts 2013 er der godt nyt for dem, der holder af at slutte søndagen af med en aftensalme, mens himlen mørkner uden for kirkerummets mure. Kl. 19 er der nemlig aftengudstjeneste i Vindinge Kirke.

Mange sognebørn har ytret ønske om en gudstjeneste om aftenen, og det ønske vil sognepræst Kristina Løvenstrøm og aktivitetsudvalget under Vindinge Menighedsråd gerne opfylde.

“Det er altid dejligt at komme i kirke!” udtaler sognepræsten.

“Men nogle gange føles det mere stemningsfyldt end andre gange. Mange mennesker holder af at komme i kirken ved aftenstid. Når det er mørkt og måske koldt udenfor, er det nemlig rart at komme ind i kirkens varme, trygge omgivelser, og selvom Vindinge Kirke står åben det meste af dagen, så er det rart at være sammen med andre mennesker omkring salmesang, bøn og ord.”