Menighedsrådsvalget nærmer sig

Hvert fjerde år er der valg til menighedsrådet. I Vindinge Sogn bor der næsten 3000 medlemmer af folkekirken. Antal af medlemmer af menighedsrådet bestemmes af sognets størrelse – i år skal der vælges syv medlemmer. Desuden skal der vælges stedfortrædere. Vi ønsker tre stedfortrædere.

Valget afholdes i form af en valgforsamling den 15. september 2020 kl. 19.00 i konfirmandstuen ved Vindinge Præstegård, Bøjdenvej 116.

På valgforsamlingsmødet orienteres om valghandlingen, hvorefter det opstilles kandidater. Kandidaterne får lejlighed til at præsentere sig selv. Der afvikles skriftlig afstemning og optælling på stedet. Først vælges de syv medlemmer, dernæst vælges de tre stedfortrædere. De valgte medlemmer udgør en liste. Og hvis der ikke indkommer flere lister, udgør de valgte Vindinge Menighedsråd for de kommende fire år. Valgperioden indledes ved det nye kirkeårs begyndelse, som er den 1. søndag i advent, det vil sige den 29. november 2020.

Menighedsrådet ser sig gerne repræsenteret af et bredt udsnit af sognets beboere – både aldersmæssigt og geografisk – og opfordrer hermed beboere til at komme til valgforsamlingen for at deltage i afstemningen og, endnu bedre, at være interesseret i af blive valgt.

Knud Bjørn, formand for menighedsrådet

Hør om menighedsrådsvalget i Vindinge Sogn

Hvert fjerde år er der valg til menighedsrådet. I Vindinge Sogn bor der næsten 3000 medlemmer af folkekirken. Antal af medlemmer af menighedsrådet bestemmes af sognets størrelse – i år skal der vælges syv medlemmer. Desuden skal der vælges tre suppleanter.

Som oplæg til valget afholdes, som noget nyt, et orienteringsmøde, tirsdag den 9. juni 2020 kl. 19.00 i konfirmandstuen ved Vindinge Kirke.

På orienteringsmødet gives information om menighedsrådets opgaver og arbejder på såvel kort som langt sigt, herunder udvalgenes ansvarsområder. Desuden informeres om regnskab, budgetter og administrative procedurer. Sluttelig er det tanken at motivere de fremmødte til at overveje eventuel opstilling til valget i september.

Menighedsrådet ser sig gerne repræsenteret af et bredt udsnit af sognets beboere både aldersmæssigt og geografisk og opfordrer hermed beboere til at komme til orienteringsmødet for at få et indtryk af, hvad det indebærer at være medlem af menighedsrådet.

Knud Bjørn, formand for menighedsrådet

Riv kirken ned?

Skal vi bare rive de tomme kirker ned? Eller skal vi kæmpe for dem – fordi det er vigtigt, kirken er lige ved siden af os, når vi har brug for den? Og hvordan gør vi så?

Poul Joachim Stender, der selv er sognepræst i Kirke Saaby og Kisserup på Midtsjælland, stiller de kontroversielle spørgsmål og kommer med sine bud på svar i foredraget ”Folkekirken er ikke det værste, man har …” i Skalkendrup Præstegård torsdag den 26. april kl. 19.

Det har aldrig været kedeligt at høre på Poul Joachim Stender, når han taler om folkekirken, madlavning og sex – gerne blandet sammen i en stor cocktail! Denne aften er hans provokerende og nyskabende tanker oplæg til en debat om, hvordan vi tackler udfordringerne her på egnen. Du kan høre om, hvad vi gør i vores kirker – og så vil vi gerne spørge dig, hvad du kan bruge din kirke til …

I samarbejde med Aunslev-Bovense Pastorat inviterer vi til en spændende aften for sognebørn i Vindinge og Kullerup, Aunslev og Bovense i anledning af, at det er i år, vi skal vælge medlemmer til menighedsrådene rundt om i landet, også i Vindinge Sogn.

Arrangementet foregår i Skalkendrup Præstegård, Skalkendrupvej 2, og du er meget velkommen til at bruge kirkebilen. Vel mødt!