Syng Højskolesangbogen ind

For et års tid siden udkom Højskolesangbogen i sin 19. udgave. På det tidspunkt var fællessangen på sit højeste, men man måtte kun synge sammen hver for sig.

I dag er det heldigvis anderledes. Vindinge Kirke inviterer derfor til en sangaften onsdag den 9. februar 2022 kl. 19.00, hvor vi synger den nye udgave af Højskolesangbogen ind. Kirken har indkøbt et par hyldemeter af bogen, hvis 601 sange er resultatet af et årelangt udskillelsesforløb, der har betydet farvel til 125 sange og til gengæld goddag til 151, der ikke har været med før.

Med titler som “Leonoras morgendigt” og “Hvad tænker Ingrid på” er der både gamle og nye sange blandt de nytilkomne. Men hvordan lyder de bedste af dem? Hvilke sange er røget ud? Og hvilke har vi fået lov til at beholde?

Bliv klogere på den nye Højskolesangbog, og syng dig glad, når historisk konsulent og præstekone Rasmus Agertoft præsenterer nogle af sine favoritsange fra fortid og nutid og synger for bistået af organist Frede Thorsen, der akkompagnerer på konfirmandstuens klaver. Efter præsentationen er der ønskekoncert, hvor du kan vælge lige præcis den højskolesang, du bedst kan lide eller altid har haft lyst til at synge.

Hvordan forklarer man Rundetaarn?

Med sin karakteristiske Sneglegang er Rundetaarn et af de mest særprægede bygningsværker i Danmark, og man har kigget langt for at finde ud af, hvorfor det ser ud, præcis som det gør. Til de praktiske forklaringer føjer sig en hel række symbolske lag, som trækker på idéindhold fra alt fra oldtidens bygningsværker til bibelske beretninger – ja, det er ligefrem blevet foreslået, at Christian IV opførte Rundetaarn som svar på de ægyptiske obelisker, som pave Sixtus V rejste i Rom i 1580’erne.

Torsdag den 8. oktober 2020 kl. 19.00 er der mulighed for at høre både sandsynlige og mere fantastiske forklaringer på tårnets udseende, når cand.mag. Rasmus Agertoft, der er historisk konsulent i Rundetaarn og præstekone i Vindinge, holder foredrag om det gamle tårn, der i høj grad kan forstås i en religiøs kontekst.

Arrangementet kommer til forløbe en smule anderledes end annonceret. Foredraget holdes i konfirmandstuen ved Vindinge Præstegård, Bøjdenvej 116, og af coronahensyn er der desværre et begrænset antal pladser, som besættes efter først til mølle-princippet. Af samme årsag må den lovede ost og rødvin også vente til anden gang og erstattes af kaffe og chokolade.

Til gengæld lover foredragsholderen, at foredraget stadig krydres med nogle af de mange kendte og ukendte historier om tårnet og de mennesker af danmarkshistorisk betydning, der er kommet her, siden det stod færdigt i 1642.

Reformationsgudstjeneste i Kullerup

Reformationsåret har allerede været i gang længe, men i Vindinge-Kullerup Pastorat er der stadig reformation for alle pengene.

Hvis man møder op i Vindinge Kirke fredag den 8. september 2017 kl. 16.15, kan man således høre om, hvilken indflydelse reformationen havde på kirkerummet og det religiøse liv, når historisk konsulent Rasmus Agertoft fortæller som led i en rundtur til fire østfynske kirker og Nyborg Slot. Billetterne til det samlede arrangement er udsolgt, men alle er velkomne i de enkelte kirker – også i Vindinge.

Skulle man have lyst til at opleve, hvordan en ægte reformationsgudstjeneste har taget sig ud, har man chancen tirsdag den 19. september 2017 kl. 19.00 i Kullerup Kirke. Her genskaber mandskvartetten Prins Gustav Ensemblet en gudstjeneste, som den så ud i 1569, året for den første officielle lutherske salmebog på dansk.

En af de væsentlige fornyelser, reformationen bragte med sig, var salmer sunget på modersmålet. Salmerne spiller da også en stor rolle i Prins Gustav Ensemblets reformationsgudstjeneste, der er rekonstrueret på baggrund af kildemateriale fra 1500-tallet.

Luther mente selv, at firstemmig sang var godt, og det er derfor helt i hans ånd, når flere af den genskabte gudstjenestes liturgiske led og salmer synges firstemmigt i satser fra tiden. Også gudstjenestens prædiken er Luthers egne ord i en forkortet og mundret dansk version.

Efter reformationsgudstjenesten i Kullerup Kirke fortsætter aftenen i Kullerup Forsamlingshus, hvor der kommer flere ord og toner ledsaget af ost og rødvin.

Prins Gustav Ensemblet består af Kresten-Erik Dahl, Anders Tangaa, Mikkel Vale og Rasmus Agertoft. Ensemblet har blandt andet sunget på Nationalmuseet, i Tivoli og på Den Sorte Diamant i København, på Nyborg Slot og i adskillige kirker rundt i landet.

På rundtur i reformationen

Den danske reformation, der udsprang af Luthers 95 teser, som blev slået op på kirkedøren i Wittenberg for 500 år siden i år, nåede også til Østfyn. Ja, faktisk spillede Nyborg en stor rolle i historien om, hvordan Danmark med Christian III i spidsen blev et protestantisk kongerige.

I anledning af reformationsjubilæet og Kirkens Døgn i Fyens Stift indbyder kirkerne i Nyborg Provsti og Nyborg Slot til en historisk rundtur igennem reformationstidens store begivenheder og omvæltninger på Østfyn. Det sker fredag den 8. september 2017.

På rundturen til fire kirker vil historisk konsulent Rasmus Agertoft hvert sted fortælle lidt om kirkens historie og lave punktnedslag i reformationens store virkningshistorie, og efter Nyborg Vor Frue Kirke går vi til Nyborg Slot, hvor der er festmiddag i middelalderens skær og med middelalderens musik. Her vil museumsdirektør Erland Porsmose også fortælle om den dramatiske historie, der fandt sted under reformationen netop på Østfyn.

Dagen begynder kl. 14.00 med afgang fra Nyborg Vor Frue Kirke, og herefter går turen til Svindinge Kirke og Frørup Kirke, indtil den når til Vindinge Kirke kl. 16.15 og videre til Nyborg Vor Frue Kirke og Nyborg Slot. Arrangementet slutter kl. 21.00.

Billetter købes på www.visitnyborg.dk eller hos Bureauet Nyborg, Torvet i Nyborg, fra den 15. august 2017. Billetprisen er 200 kroner plus et ordregebyr på 5 kroner, som dækker middagen. Drikkevarer til middagen købes på slottet. Arrangementerne undervejs er gratis. Buskørsel er inkluderet i arrangementet. Hvis man ønsker kun at deltage i dele af programmet, må man selv arrangere kørsel. Sidste frist for tilmelding er fredag den 1. september 2017.

Seks myter om den danske reformation

De danske reformatorer talte henført om evangeliets lyse dag, som reformationen skulle bane vejen for. Alligevel er det efterhånden blevet så som så med klarheden, når det handler om, hvad reformationen egentlig indebar på en række væsentlige områder i og uden for kirken. I stedet florerer en række myter, som ikke altid holder vand.

Det er disse myter, der bliver underkastet et kritisk og veloplagt blik i foredraget Seks myter om den danske reformation torsdag den 27. april 2017 kl. 19.30. Det sker i konfirmandstuen ved Vindinge Kirke, Bøjdenvej 116, i anledning af Reformationsjubilæet 2017.

Fordraget holdes af Rasmus Agertoft, der er cand.mag., historisk konsulent og præstekone, og ledsages af eksempler fra fynske kirker samt af ost og rødvin.

Alle er velkomne!

Kirken og herregården

Der har i flere hundrede år været en tæt forbindelse mellem pastoratets anden kirke, Kullerup Kirke, og Juulskov. Torsdag den 24. september 2015 er der mulighed for at blive klogere på både kirken og herregården.

Vi mødes kl. 19.00 i Kullerup Kirke, hvor kulturformidler og præstekone, cand.mag. Rasmus Agertoft viser rundt, udpeger spændende detaljer og forklarer baggrunden for dem.

Derefter inviterer Juulskovs nuværende ejer, menighedsrådsformand Erik Willadsen, indenfor på Juulskov, hvor han over en kop kaffe fortæller om både fortidens excentriske ejere, sin egen families historie på stedet og fremtiden.

Alle er velkomne.

Herregården Juulskov

Fortid og fremtid i søndre korsarm

For tre år siden blev Det Holckske Kapel i Vindinge Kirke nedlagt som gravkapel, og lige siden er der blevet tænkt tanker om, hvad den søndre korsarm, der tidligere rummede gravkapellet, skal bruges til.

Nu er processen nået så langt, at Vindinge Menighedsråd gerne vil præsentere sine planer for det tomme middelalderrum. Det sker søndag den 30. november 2014 eller 1. søndag i advent, hvor der er tradition for at fortælle om kirkens historie.

I år er ingen undtagelse. Efter højmessen kl. 14 byder menighedsrådet på gløgg og æbleskiver, og inden Torben Kragh Jensen fra menighedsrådet gennemgår planerne for rummet, fortæller kulturformidler Rasmus Agertoft om, hvordan der én gang tidligere er blevet nedlagt et gravkapel i søndre korsarm. Det skete, da adelsmanden Jacob Ulfeldt i 1616 bragte sine forfædres kister til Kværndrup Kirke.

Kan man ikke vente så længe på det nye kirkeårs første gudstjeneste, er der også lejlighed til at deltage i gudstjenesten kl. 10.30 i Kullerup Kirke, som efterfølges af kirkekaffe i våbenhuset.

Fra Jacob Ulfeldts og Birgitte Brockenhuus' gravsten i Kværndrup Kirke

1. søndag i advent med musik, krybbespil og ny kirkefolder

Det nye kirkeår begynder 1. søndag i advent, og i den anledning sker der lidt ekstra i forbindelse med gudstjenesterne i både Kullerup og Vindinge Kirke.

Ved gudstjenesten søndag den 1. december kl. 10.30 får Kullerup Kirke besøg af to dygtige musikere, der til sammen kalder sig Duolog. Navnet kan tolkes som en musikalsk samtale mellem to instrumenter – nemlig Torben Sminges trompet og Jens Krøgholts kontrabas.

Vi havde fornøjelsen at høre dem i Vinding Kirke i pinsen tidligere på året. Nu gæster de to musikalske herrer, der er henholdsvis musikproducer, orkesterleder og trompetist og kontrabassist i Odense Symfoniorkester, igen pastoratet – og de har lovet at tage julemusik med for at gøre gudstjenesten ekstra festlig.

De seneste par år er det blevet en tradition at fortælle om Vindinge Kirke, når det nye kirkeår går i gang 1. søndag i advent. I år er ingen undtagelse. Efter højmessen kl. 14.00, der i dagens anledning også byder på krybbespil med efterårets minikonfirmander, præsenteres en ny folder om kirken Og der er naturligvis – som det også er blevet en tradition – gløgg og æbleskiver til, når folderen præsenteres.

Kirkegængere og andre besøgende efterspørger fra tid til anden en forklaring på, hvorfor kirken ser ud, som den gør, og hvad historien er bag altertavlen, alle våbenskjoldene og det stråtækte hus på kirkegården.

For at give de besøgende svar på deres spørgsmål udgiver Vindinge Menighedsråd den opdaterede folder, der i korte tekster fortæller om udvalgte dele af kirken, dens inventar og dens nærmeste omgivelser.

Den nye folder hedder Velkommen i Vindinge Kirke, og den er beregnet til at blive brugt på stedet, så man kan få historien, mens man kigger på de ting, historien handler om. Det er noget helt andet end at sidde mageligt hjemme i sin lænestol, hvor man kan fordybe sig i alle detaljer uden at få sollys i øjnene. I kirken kan man derimod blive distraheret af hyggesnak og kirkekaffe, eller man skal stille sig på tå for at se detaljerne i kalkmaleriet helt deroppe.

Den nye folder, der er lavet af kulturformidler Rasmus Agertoft, tager højde for situationen og tilbyder som noget nyt let tilgængelige tekster inspireret af den svenske Ekarv-metode, der er udviklet til at skrive tekster til udstillinger, hvor de besøgende som ofte er i samme situation.

Velkommen i Vindinge Kirke kommer til at ligge i kirkens våbenhus, så alle interesserede kan tage et eksemplar og læse den på stedet – eller hjemme i lænestolen, hvis de har mere lyst til det …

Når altertavlen vender tilbage

Når det nye kirkeår begynder 1. søndag i advent, vender den gamle altertavle tilbage til Vindinge Kirke efter en nænsom restaurering.

I den anledning fortæller kulturformidler og præstekone Rasmus Agertoft om det prægtige kunstværk, der med sine mere end 500 år på bagen er noget af kirkens ældste inventar, og om andre af kirkerummets skatte.

Hør om Claus Bergs imponerende krucifiks, der engang havde en endnu mere synlig placering end i dag, om kirkeskibet, hvis fjerne slægtning fra slutningen af 1500-tallet skriver historie, og om timeglassene ved prædikestolen, der kom tilbage på grund af tvangstanker hos en stakkels godsforvalter på Holckenhavn.

Det er søndag den 2. december efter højmessen i Vindinge Kirke kl. 10.30 – og der er også gløgg og æbleskiver.