Sommermøde om livet som feltpræst

Forårets række af helligdage er ved at kulminere med pinsen, og det betyder to ting. For det første inviterer kirken til fødselsdagsfest pinsedag, for det andet er det tiden for det årlige sommermøde, som kan gennemføres trods tingenes tilstand.

Fødselsdagsfesten søndag den 31. maj 2020 er en helt almindelig højmesse, hvor der er lejlighed til at istemme Grundtvigs pragtfulde pinsesalme “I al sin glans nu stråler solen” og nikke hinanden en glædelig fest.

Dagen efter, 2. pinsedag eller mandag den 1. juni 2020, ligger gudstjenesten kl. 14.00, og det er sognepræst i Kølstrup Knud Erik Kristensen, der varetager den.

Det er også Knud Erik Kristensen, der har ordet, når der efter gudstjenesten er sommermøde enten i kirken eller i konfirmandstuen. Ud over at være sognepræst har han i mere end 30 år været feltpræst, og det er den periode, han vil tale om under overskriften “Livet som feltpræst blandt soldater og andre syndere!”.

Knud Erik Kristensen tager udgangspunkt i det halve år i 2011, han var udsendt til Afghanistan og levede meget tæt på de soldater, som dagligt gik patruljer, hvor de ofte var i overhængende fare, når der blev skudt på og efter dem. Han fortæller om det mod og den styrke, klogskab, modenhed og udholdenhed, som langt hovedparten af de danske soldater er udstyret med, og om det at være med til at gøre en forskel, selv om pressen herhjemme ofte glemmer det positive, som faktisk sker i Afghanistan.

Der er gratis adgang og håndsprit nok til alle. Vel mødt og god pinse!

Pinse med sommermøde

Solen stråler i al sin glans, og det kan kun betyde én ting, nemlig at pinsen er lige om hjørnet.

I Vindinge-Kullerup Pastorat fejres den med gudstjenester pinsedag, søndag den 20. maj 2018, kl. 9.15 i Kullerup Kirke og 10.30 i Vindinge Kirke.

Men pinsen slutter ikke her. Dagen efter, mandag den 21. maj 2018, er det 2. pinsedag, og det markeres med det traditionelle sommermøde, som i år har fået en lidt anden form.

Vi mødes kl. 14.00 i Vindinge Præstegårdshave, hvor vi holder gudstjeneste, hvis ellers vejret tillader det. Bagefter drikker vi kaffe, spiser kage og synger sammen fra Højskolesangbogen.

God pinse!

Pinse i pastoratet

Pinsen står for døren, og det betyder masser af aktivitet i Vindinge-Kullerup Pastorat.

Pinsedag, søndag den 24. maj 2015, er der gudstjeneste i Kullerup Kirke kl. 9.15 og i Vindinge Kirke kl. 10.30.

Her plejer højtiden, der også kaldes kirkens fødselsdag, at klinge af med en rolig 2. pinsedag, men ikke i år.

2. pinsedag er der nemlig ikke alene musikgudstjeneste, men også sommermøde. Ved den fælles musikgudstjeneste i Vindinge Kirke, der begynder kl. 14, medvirker gruppen Duolog, som tidligere har begejstret pastoratet med fantastisk jazzet sammenspil af trompet og kontrabas krydret med spændende effekter fra computer og keyboard.

Efter gudstjenesten følger det traditionelle sommermøde, der i år får besøg af filminstruktøren Nils Malmros. Op til sommermødet har menigheden haft mulighed for at se tre af Malmros’ film, heriblandt den nyeste, Sorg og glæde, som han vil fortælle om i konfirmandstuen denne eftermiddag, hvor pinsesolen forhåbentlig ikke helt er holdt op med at danse.

Nils Malmros

Sommermøde med Naser Khader

Det traditionelle sommermøde i Vindinge-Kullerup Pastorat falder i år sammen med pinsen. Ikke med selve pinsedag, søndag den 8. juni 2014, hvor der er gudstjeneste i Kullerup Kirke kl. 9.15 og i Vindinge Kirke kl. 10.30. Men med 2. pinsedag, som i år falder mandag den 9. juni.

Til sommermødet bliver der mulighed for at høre en af de senere års mest toneangivende og betydningsfulde debattører – og høre ham både i og uden for kirkerummet.

Menighedsrådene i Vindinge og Kullerup har nemlig inviteret politikeren og forfatteren Naser Khader til at tale ved sommermødet, der begynder kl. 14.00 med en kort gudstjeneste, hvor Naser Khader skal prædike.

Menighedsrådene har bedt Naser Khader tale i kirken, fordi han med sin baggrund i islam og sin erklærede interesse for det kristne univers er en spændende stemme i den løbende samtale om den plads, som tro og religion skal have i det moderne samfund. Naser Khader betegner sig selv som kulturkristen og står bag en række bøger om tro og religion.

Efter gudstjenesten, hvor Salmetrio sørger for musikken med guitar, bas og saxofon, fortsætter sommermødet i præstegårdens have, hvor der er kage- og kaffebord. Her vil Naser Khader holde et foredrag med titlen Sådansk – om at høre til den danske stamme. I tilfælde af dårligt vejr bliver vi indendørs.

Alle er velkomne!

Naser Khader

Sommermøde om den sidste tid

Der er tradition for at invitere et menneske med noget på hjertet, når Vindinge Kirke indbyder hele pastoratet og andre interesserede til sommermøde med gudstjeneste, foredrag og kaffe på græsplænen.

I år er ingen undtagelse. Søndag den 9. juni kommer Ole F. Hansen, der er præst på Hospice Fyn i Odense og har været det de sidste fem år.

Han vil fortælle om de tanker, som alvorligt syge og døende på hospice gør sig. Hvad kan præsten hjælpe med i den sammenhæng? Hvad betyder det at møde kristendommen gennem et andet menneske, når man er døende? Og kan vi selv – som frivillige – være til glæde og hjælp?

Vi begynder kl. 14.00 med gudstjeneste i Vindinge Kirke med Ole F. Hansen som liturg og prædikant. Derefter går vi i konfirmandhuset, hvor der i forbindelse med foredraget også bliver mulighed for at se billeder fra Hospice Fyn. Kaffen nyder vi forhåbentlig i det gode vejr.

Vel mødt til alle.

Præst på gaden

Hvad sker der, når kirken forlader sine beskyttende mure og opsøger de mennesker, som andre ser ned på? Det er emnet, når gadepræst Peder Thyssen besøger Vindinge til det traditionelle sommermøde søndag den 17. juni.

Sommermødet begynder kl. 14 med gudstjeneste i Vindinge Kirke, hvor Peter Thyssen er gæsteprædikant, og fortsætter med foredrag og kaffe i præstegårdshaven – hvis det da ikke er alt for dårligt vejr. I så fald rykker vi ind i konfirmandstuen.

Peder Thyssen arbejder blandt Odenses hjemløse og marginaliserede. Siden 1992 har han været korshærs-, gade- og arresthuspræst, men kan derudover også skrive gøglerpræst på sit cv. I 2000 blev han kåret til Årets Fynbo.