Fortid og fremtid i søndre korsarm

For tre år siden blev Det Holckske Kapel i Vindinge Kirke nedlagt som gravkapel, og lige siden er der blevet tænkt tanker om, hvad den søndre korsarm, der tidligere rummede gravkapellet, skal bruges til.

Nu er processen nået så langt, at Vindinge Menighedsråd gerne vil præsentere sine planer for det tomme middelalderrum. Det sker søndag den 30. november 2014 eller 1. søndag i advent, hvor der er tradition for at fortælle om kirkens historie.

I år er ingen undtagelse. Efter højmessen kl. 14 byder menighedsrådet på gløgg og æbleskiver, og inden Torben Kragh Jensen fra menighedsrådet gennemgår planerne for rummet, fortæller kulturformidler Rasmus Agertoft om, hvordan der én gang tidligere er blevet nedlagt et gravkapel i søndre korsarm. Det skete, da adelsmanden Jacob Ulfeldt i 1616 bragte sine forfædres kister til Kværndrup Kirke.

Kan man ikke vente så længe på det nye kirkeårs første gudstjeneste, er der også lejlighed til at deltage i gudstjenesten kl. 10.30 i Kullerup Kirke, som efterfølges af kirkekaffe i våbenhuset.

Fra Jacob Ulfeldts og Birgitte Brockenhuus' gravsten i Kværndrup Kirke

Nyt liv i den gamle korsarm

Et samtalehjørne med bløde stole. Gardiner i hele murens højde, der kan skjule ekstra stole og skabe rum for små gudstjenester. Læsepladser for bogorme i krypten. Eller hvad med en vældig trappe med siddepladser på trinene og et kig ned i kirken?

22 arkitektstuderende har de seneste måneder lagt hovederne i blød for at komme med idéer til, hvordan man bedst kan bruge det store hvælvede rum bag prædikestolen i Vindinge Kirke, den såkaldte søndre korsarm. Korsarmen rummede engang Ulfeldt-slægtens gravkapel og kom senest til at stå tom, da 28 kister med medlemmer af Holck-slægten fra Holckenhavn for et par år siden blev begravet på kirkegården.

Det er Vindinge Menighedsråd, der har inviteret de studerende fra Arkitektskolen Aarhus og Kunstakademiets Arkitektskole i København til at komme med forslag til en kommende indretning af søndre korsarm på baggrund af menighedens ønsker. I begyndelsen af sommerferien lagde de studerende vejen forbi Vindinge for at måle op i det senmiddel-alderlige rum, og herefter har de udarbejdet deres forslag, nogle alene og nogle i grupper.

Menighedsrådet har netop med hjælp fra en arkitekt fra den kongelige bygningsinspektør udpeget tre vindere af idékonkurrencen. Vinderforslagene kan den næste tid ses i Vindinge Kirkes våbenhus.

Konkurrencen er blevet afviklet efter præcis de samme retningslinjer, som den slags konkurrencer afvikles efter i den professionelle verden, fortæller Knud Bjørn fra menighedsrådet, der er tovholder på projektet. En del af formålet med idékonkurrencen har nemlig også været at give arkitektstuderende mulighed for at prøve kræfter med en renoveringsopgave fra den virkelige verden.

Næste skridt bliver, at en arkitekt med forstand på kirker skal bearbejde de bedste idéer fra konkurrencen og komme med sit bud på, hvordan søndre korsarm skal indrettes. Og så skal der findes penge til at gennemføre projektet, forhåbentlig blandt andet fra fonde.

Det er svært at komme med en nøjagtig tidsplan for projektet, siger Knud Bjørn. Menighedsrådets foreløbige håb er, at søndre korsarm kan indvies i sin nye form i 2015.

Vinderforslag fra idékonkurrencen om søndre korsarm

Idéer til korsarm søges

Først var det medlemmer af adelsslægten Ulfeldt, der lå der. Siden blev den brugt til begravelse af nogle af præstegårdens beboere. Og fra slutningen af 1600-tallet til august sidste år var søndre korsarm i Vindinge Kirke gravkapel for medlemmer af slægten Holck fra herregården Holckenhavn.

I dag står det store, hvælvede rum bag renæssancegitret tomt, og der er frit slag for idéer til dets fremtidige anvendelse.

Søndag den 7. oktober 2012 kan man efter gudstjenesten kl. 10.30 se nærmere på rummet og krypten under det. Derefter inviterer Vindinge Menighedsråd på en let anretning i konfirmandstuen, og så vil rådet gerne høre menighedens forslag til, hvad rummet kan bruges til.

Det er en sjælden mulighed for at være med til at præge så mange middelalderlige kvadratmeter, så kom og vær med i processen.